Soutěž

Pravidla soutěže:

Uhádněte kolik kilogramů iontového nápoje v prášku bude připraveno
na občerstvovacích stanicích při závodech
L’etape Czech Republic by Tour de France v Praze.

LOGO-letape

(nápověda: 1 kelímek = 200ml = obsahuje 12g prášku)

Své tipy posílejte na email:

info@isostarcesko.cz

Výherní ceny:

1. – 15. cena vyjížďka s ambasadorem závodů L’etape Tomášem Bábkem
(věkový limit 15 let +)

16.- 20. cena startovné na zvolenou trasu L’etape

21.-30. cena balíček Isostar v hodnotě 1000 Kč

31.-35. cena hodinová konzultace s výživovým poradce

Každý soutěžící automaticky získá slevový kód 10% na celý sortiment Isostar platný do 30.6. 2024

Do mailu uveďte:

svůj tip, jméno, příjmení a telefonní číslo.

Hlavní cena vyjížďka s Tomášem Bábkem se uskuteční 23. 6. 2024 v Brně.

Uzávěrka soutěže bude 31. 5. 2024.
Výsledky budou uveřejněny na Facebook stránce Isostar CZ/SK do 2. 6. 2024.
Pořadí bude určovat přesnost tipů. V případě rovnosti dřívější čas zaslání.

Sticker-70-akcni-set-prasek

--------------------------------------

POŘADATEL
Pořadatelem soutěže je společnost Esatrade s.r.o., se sídlem Turkova 2319/5b, Praha 4, 149 00, IČ: 27109470.

PODMÍNKY ÚČASTI
Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a externí spolupracovníci Esatrade s.r.o., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže. Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou​

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.
Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, telefon a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu, je povinen si sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

PŘEDÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
Účastník soutěže, který je oznámen a obeznámen jakožto výherce, musí zaslat svou úplnou a platnou adresu včetně emailové adresy a telefonu dle instrukcí pořadatele do 72 hodin od oznámení o výhře. Pokud tak neučiní, výhra propadá ve prospěch dalšího výherce. Soutěžící následně nemá nárok na vymáhání výhry.

Výhry zasíláme pouze v rámci České republiky.

Affiliate program