Podmínky zpracování osobních údajů

Preambule

Společnost Esatrade  s.r.o, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27109470,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96919,

je provozovatelem e-shopu www.isostar.cz za účelem distribuce nabízeného zboží (dále jen „e-shop”) a z důvodu zpracování osobních údajů má také postavení správce osobních údajů (dále jen „správce“)               

 

Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky”) poskytují zákazníkovi potřebné informace o zpracování osobních údajů, které poskytuje zákazník správci při nákupu zboží  na internetových stránkách www.isostar.cz, dále informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se správou účtu na internetových stránkách www.isostar.cz a také informace o zpracování osobních údajů, pokud udělí zákazník souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

Tyto podmínky navazují na Obchodní podmínky společnosti Esatrade s.r.o, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27109470.

Správce veškeré osobní údaje, které získá od zákazníků, zpracovává z důvodu řádného vyřizování objednávek zákazníků v souladu s právními předpisy České republiky a v souladu s evropskými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje zákazníků nejsou předávány správcem do zahraničí.

Souhlas zákazníka se zasíláním reklamních nabídek, informací o novinkách apod., které souvisejí s nabídkou služeb je dobrovolný, může být kdykoliv odvolán níže uvedeným způsobem a v žádném případě není nákup v e-shopu podmíněn tímto souhlasem.

 

 • Účel zpracování a rozsah zpracování osobních údajů zákazníka  

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

a/ plnění smlouvy, která byla uzavřena mezi zákazníkem a správcem v e-shopu a s tím související poskytování služeb.  Účelem je tedy realizace a vyřízení objednávky zákazníka včetně dodání zboží zákazníkovi.

 b/ poskytnutí služeb spojených s vytvořením účtu - registrací na internetových stránkách www.isostar.cz

Zákazník si může vytvořit u správce účet, který bude sloužit pro správu adres zákazníka, realizovaných objednávek zákazníka a dalších osobních údajů vyžadovaných pro dodání objednaného zboží přes e-shop. Realizací objednávky přes e-shop nedojde automaticky k vytvoření účtu. Každý zákazník má také právo po správci požadovat zrušení účtu, a to zasláním, tohoto požadavku na zrušení účtu na

- kontaktní adresu správce: Esatrade s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha

- na emailovou adresu info@esatrade.cz

 

Žádný právní předpis nestanoví povinnost zákazníka poskytnout správci osobní údaje ke zpracování, osobní údaje jsou poskytovány ke zpracování zákazníkem dobrovolně. Pokud však zákazník neposkytne správci osobní údaje v požadovaném rozsahu, nemůže dojít k realizaci objednávky zboží z e-shopu a nemůže tedy dojít k uzavření kupní smlouvy a následnému dodání zboží, které si zákazník vybral.

 

 • Rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je poskytl zákazník správci při provádění objednávky zboží z e-shopu a dále v rozsahu poskytnutém zákazníkem při vytvoření účtu. Tyto osobní údaje jsou získávány správcem v nejmenším rozsahu, které správce potřebuje pro poskytování jím deklarovaných služeb. Zákazník se může kdykoliv informovat o rozsahu zpracovávaných údajů správcem postupem uvedeným níže.

Osobní údaje zpracovává správce automatizovaně v elektronické podobě a manuálně.

Zákazník v rámci objednávky poskytuje správci tyto údaje, které jsou jím dále zpracovávány:

jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo telefonu, emailová adresa

Pokud si zákazník vytvoří účet, zpracovává správce tyto údaje:

jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon

Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely, správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno příjmení, adresa bydliště, telefon.

Zákazník rovněž souhlasí se zasíláním marketingových souhlasů AD_USER_DATA a AD_PERSONALIZATION.

 • AD_PERSONALIZATION = souhlas s cílením personalizovaných reklam.
 • AD_USER_DATA = souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google.

Správce při zpracování osobních údajů, které získá od zákazníka, postupuje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a přijal bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů zákazníků.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny.

Přihlášení do účtu je možné z důvodu bezpečnosti takto: emailová adresa zákazníka a heslo

 

Zákazník je však z důvodů bezpečnosti povinen dodržovat také bezpečnostní pravidla, např. především nesdělovat přístupové údaje třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu vyřizování objednávky zboží z e-shopu, nebo po dobu existence účtu nebo po dobu souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely. Pokud je správce nucen omezit, zastavit zpracovávání osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka jen v nezbytně nutném rozsahu a po dobu s ohledem na plnění povinností správce, které jsou mu dány právními předpisy: např. splnění daňových předpisů, archivačních, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Správce zpracovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu také z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (např. účinná obhajoba v případě sporu). Jakmile již nebude nutné pro tento účel zpracovávat osobní údaje, správce provede jejich řádnou likvidaci.

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

 

Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, může jej kdykoliv odvolat, v opačném případě tento souhlas trvá do doby než jej odvolá. Zákazník má možnost výše uvedený souhlas odvolat

  • prostřednictvím emailu info@esatrade.cz, kde bude uvedeno, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a nechce, aby jeho osobní údaje byly za tímto účelem zpracovávány
  •  
 • Předání osobních údajů třetí osobě

 

Správce je oprávněn předat z důvodů dokončení objednávkového procesu (provedení vyskladnění objednaného zboží a doprava k zákazníkovi) osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu třetím osobám (jméno a příjmení zákazníka, adresa pro doručení zboží, telefon).

 

 • Google

Na svých webových stránkách využíváme služby společnosti Google a s tím spojené používání souborů cookies probíhá pouze s vaším souhlasem, který vždy zadáváte na začátku vaší návštěvy našich webových stránek.

Využíváme následující služby:

 • Google Analytics ve verzí GA4 / Google Analytis 4, který využívá cookies soubory pro analýzu využívání webových stránek. Google Analytics využívá cookies, které umožňují analýzu užívání našich webových stránek z Vaší strany. Informace o užívání těchto webových stránek z Vaší strany shromážděné prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. 

   

  Při používání služby Google Analytics 4 používáme funkce ID uživatele a Google Signals.

  ID uživatele: ID uživatele nám umožňuje přiřadit jedinečné, trvalé ID jedné nebo více relacím (a aktivitám v rámci těchto relací) a analyzovat chování uživatelů na různých zařízeních.

  Signály Google: Pomocí služby Google Signals shromažďuje společnost Google další informace, pokud uživatel aktivoval ve svém účtu Google personalizovanou reklamu. V rámci služby Google Signals provádí společnost Google sledování napříč zařízeními, pokud je v účtu Google uživatele aktivováno zobrazování personalizované reklamy. Společnost Google zpracovává informace naším jménem za účelem analýzy používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a vhodného designu těchto webových stránek. Data se automaticky vymažou po 2 měsících (Google Analytics 4). 

  Můžete si rovněž stáhnout doplněk do svého prohlížeče, který zakáže sběr dat a předávání údajů souborů cookies. Aktuální odkaz naleznete na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Sledování konverzí / remarketing Google Ads 

  Na těchto webových stránkách s vaším osobním souhlasem používáme také sledování konverzí a remarketing Google Ads k měření a zlepšování úspěšnosti našich reklamních opatření na externích webových stránkách. Výhodou pro vás jako uživatele je možnost zobrazovat reklamy, které vás více zajímají.

  Tato reklama je poskytována společností Google prostřednictvím "reklamních serverů". Pokud jste přesměrováni na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google na vašem klientovi soubor cookies. Doba trvání těchto souborů cookies je obvykle 30 dní. Google obvykle ukládá jedinečné ID souboru cookies nebo vaše nastavení pro odhlášení jako hodnoty analýzy tohoto souboru cookies.
  Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč.

  Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

  Ukládání cookies prostřednictvím sledování konverzí Google Ads můžete natrvalo omítnout, když si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plug-in prohlížeče od Googlu: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

  Vezměte prosím na vědomí, že určité funkce těchto webových stránek možná nebudou moci být využity nebo budou moci být využity jen omezeně, pokud jste užití cookies deaktivovali.

  Funkce remarketingu společnosti Google nám umožňuje zobrazovat reklamy na základě vašich zájmů poté, co jste navštívili naše webové stránky na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. vyhledávání Google nebo YouTube). Za tímto účelem je analyzována vaše interakce na našich webových stránkách, např. abychom zjistili, o které nabídky máte zájem. Google ukládá číslo jako soubor cookies do vašeho prohlížeče a používá toto jedinečné číslo k záznamu vašich návštěv. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče v použitém zařízení.

  Těmto postupům sledování můžete zabránit několika různými způsoby: a) příslušnou úpravou nastavení prohlížeče, zejména potlačením souborů cookies třetích stran; b) instalací doplňku poskytovaného společností Google pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) deaktivací zájmových reklam společností, které jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se zruší při vymazání souborů cookies; d) jejich trvalou deaktivací v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pomocí odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin.

  Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs https://services.google.com/sitestats/cs.html.

   

  Google Tag Manager
  Tyto webové stránky používají Google Tag Manager, který umožňuje správu značek webových stránek. Nástroj způsobuje spouštění jiných značek, které mohou za určitých okolností registrovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud bylo zaznamenávání deaktivováno na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

  Mapy Google
  Využíváme rovněž mapové služby Mapy Google služba společnosti Google Inc. Podrobnosti o zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Google Maps naleznete na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

  YouTube
  Pokud lze videa umístěná na YouTube zobrazit na našich webových stránkách, budete o tom a o podmínkách používání YouTube informováni, když najedete kurzorem na náhledový obrázek videa.
  Vezměte prosím na vědomí, že nám není znám obsah dat přenášených při přístupu k takovému videu ani jejich využití službou YouTube.

  FacebookNa těchto webových stránkách využíváme rovněž Facebook Pixel, sociální sítě Facebook, Facebook Ireland Ltd., který umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizaci účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu. Od Facebooku obdržíme výhradně zprávy v anonymizované formě. Facebook pixel může návštěvníky těchto webových stránek zařadit do cílových skupin, abychom Vám mohli zobrazovat na Facebooku odpovídající reklamu („Ads“). Shromážděné údaje (např. IP adresa, informace o internetovém prohlížeči, místo webových stránek, kliknutá tlačítka, příp. ID pixelu a další příznaky) pro nás nejsou viditelné, nýbrž je lze jen využít v rámci zobrazení určitých reklamních inzerátů. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci směrnice o využívání údajů společnosti Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).
 • Newsletter, e-mailový zpravodaj
  Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje / newsletteru, přeposíláme Vám pravidelně informace k našim nabídkám. K tomu jsou shromažďovány osobní údaje. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Zadání dalších příp. údajů je dobrovolné a používá se, abychom Vás mohli oslovovat osobně.

 

 • Práva zákazníka související se zpracováním osobních údajů:

 

 

právo na přístup k osobním údajům a získání od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a právo požadovat sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny a současně má právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou dotčena práva třetích osob

právo na opravu a doplnění – zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na jejich doplnění, pokud jsou neúplné

 právo na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem nebo byl souhlas odvolán. Výmaz nebude proveden pokud musí být tyto osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění povinností stanovených pro správce právními předpisy nebo je potřebuje k případné obhajobě svých nároků.

právo na omezení zpracování pokud jsou osobní údaje nepřesné, případně je jejich zpracování protiprávní či nepotřebné, popřípadě byla podána námitka, může zákazník do doby než dojde k řádnému odůvodnění postupu správce nebo rozhodnutí o námitce požadovat, aby správce omezil zpracování těchto údajů. Jde o dočasné opatření.

právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ovšem pouze pokud se jedná o probíhající zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. V námitce musí zákazník vylíčit jaký negativní dopad na něj dané zpracování údajů má. Podává se přímo správci.

 právo podat stížnost – Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že došlo při zpracování jeho osobních údajů k porušení právních předpisů

 

 

 

Svá práva zákazníka, která souvisejí se zpracováním jeho osobních údajů, může zákazník uplatňovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů správce

 

Kontaktní adresa – sídlo správce:

Esatrade s.r.o,

se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4

 

emailová adresa: info@esatrade.cz

 

 

V Praze dne 23.5. 2018

 

 

 

 

                                                                                              Esatrade s.r.o.

Affiliate program