Iontové nápoje: Jak fungují a na co si dát pozor

Lidské tělo je přibližně ze 75 % tvořeno vodou. Vyrovnaná vodní bilance je proto velmi důležitá pro správné fungování všech fyziologických funkcí. Je udržována díky optimálnímu příjmu a výdeji tekutin. Zvýšená fyzická aktivita je jedním z hlavních faktorů, které výrazně navyšují výdej tekutin. Ty je nutné doplnit dříve, než se objeví známky dehydratace, protože ta ovlivňuje sportovní výkon a zvyšuje riziko zranění.

Při cvičení nízké intenzity a kratším, než hodinu postačí pro udržení dostatečné hydratace většinou doplnit jen vodu. Naopak ale při intenzivním dlouhodobém cvičení a v horkém prostředí už doplňování tekutin pouze vodou nestačí. Dochází totiž k rychlým ztrátám vody a elektrolytů prostřednictvím pocení a zvyšuje se spotřeba energie s následným poklesem koncentrace cukru v krvi a glykogenu. Následkem je pak pokles výkonnosti, únava, hypertermie, vyčerpání sacharidových zásob a bolesti hlavy. Pokud takovýto stav trvá delší dobu, můžou přijít mdloby, neschopnost pokračovat dál v aktivitě, křeče, zvracení atd. Při déletrvajícím fyzickém výkonu a zároveň pro podporu regenerace po cvičení je vhodné úbytku těchto látek předcházet konzumací iontových nápojů.

Účinné doplňování tekutin spočívá především v přijímání vhodných nápojů v průběhu celého dne. Samotný pocit žízně je už stav, kdy organismus trpí nedostatkem tekutin a sám se ozývá. S přibývajícím věkem však tento reflex vyprchává. Sportovní nápoje hrají v příjmu tekutin důležitou roli, protože jejich chuťový profil podporuje příjem tekutin a jejich obsah elektrolytů je důležitý pro udržení přijaté vody v organismu.

187853 hydra pamplemousse (opt)

Pro udržení dlouhodobé výkonnosti je nutný příjem nejen vody a elektrolytů, ale také sacharidů. Přídavek sacharidů (maltodextrin, sacharóza, fruktóza, glukóza) do nápojů konzumovaných před, během a po výkonu poskytuje svalům energetický substrát. Sacharidy tak pomáhají zlepšit fyzický výkon během dlouhodobého cvičení, zlepšují vstřebávání sodíku v tenkém střevě a působí preventivně proti hypoglykémii. Sportovní nápoje obsahují většinou 60–80 g sacharidů na litr. Nejčastěji se využívá kombinace více druhů sacharidů. Takové nápoje pak těží z následných benefitů:

  • Díky absorpci různými mechanismy mohou maximalizovat rychlost absorpce cukrů a vody v tenkém střevě.
  • Ovlivňují chuť nápoje a s tím i vypité množství.
  • Umožňují lepší řízení osmolality produktu.

Jedním z hlavních elektrolytů v iontových nápojích je sodík. Jeho hlavním úkolem je podpora vstřebávání glukózy a vody v tenkém střevě. Sodík je hlavním elektrolytem v extracelulární tekutině, k jeho velkým ztrátám tedy dochází zejména pocením. Dochází-li k větším úbytkům tekutin v organismu, podporuje sodík jejich zadržování. Sníží produkci moči, což umožní tělu zadržovat více přijaté vody. Tímto mechanismem dochází k obnovení objemu extracelulární vody po cvičení.

Dalšími elektrolyty vyskytujícími se v iontových nápojích jsou draslík a hořčík. Draslík je hlavním elektrolytem intracelulární tekutiny. K určitým ztrátám draslíku dochází také pocením. Tyto ztráty však nejsou tak významné jako u sodíku.

V případě hořčíku je zjištěn mírný pokles jeho plazmatické koncentrace v průběhu cvičení. S tím jsou také spojovány výskyty zátěžových křečí. Zde je ovšem důležitá dlouhodobá pravidelná suplementace hořčíkem.

Mnohé iontové nápoje obsahují také vitamíny. Antioxidační vitamíny A, C a E mohou pomoci při vychytávání volných radikálů, které se tvoří ve svalech při svalové práci. Své místo pak najdou zejména při konzumaci po náročné fyzické aktivitě či cvičení.

Rozdělení

Obecně se iontové nápoje rozdělují do třech skupin: hypotonické, isotonické a hypertonické nápoje. Rozdíl v nich je dán takzvanou osmolalitou nápoje, což je množstvím rozpuštěných látek v nápoji. Osmotický tlak roztoku je úměrný počtu částic rozpuštěných látek, které jsou přítomny v roztoku. Většina sportovních nápojů je formulována tak, aby byla isotonická a optimalizovala tak absorpci vody ve střevě. Ačkoliv je absorpce vody ideální u mírně hypotonických nápojů, je isotonická koncentrace sportovních nápojů dána přidáním dostatečného množství sacharidů.

Běžně je 70 % osmolality nápoje dáno množstvím sacharidů, 10 % solí, 15 % šťávou / příchutí / kyselinami / vysoko intenzivními sladidly a 5 % karbonizací (pokud existuje).

  • Hypotonický iontový nápoj (< 275 mOsmol kg−1)
  • Isotonický iontový nápoj (275–300 mOsmol kg−1)
  • Hypertonický iontový nápoj (> 300 mOsmol kg−1)

Osmolalita krevní plazmy je 300 mOsmol kg−1, což odpovídá isotonickým nápojům. Při dlouhodobém vytrvalostním výkonu dochází k velkým ztrátám vody formou potu, který je hypotonický. Proto se v těchto sportech doporučuje převážně hypotonický iontový nápoj. Příkladem silného hypertonického nápoje je Cola (800 mOsmol kg−1). V takovémto nápoji je rozpuštěno hodně látek, což má za následek vstřebávání živin v opačném směru, a to z krve do střeva (sekrece). Tím se absorpce zpomaluje.

Fyzická aktivita a míra zatížení mají významný vliv na chuťové preference sportovce. Nápoj, který je preferován sportovcem v klidovém režimu nemusí být během cvičení tolerován. Proto se vždy doporučuje si vše vyzkoušet a otestovat sám na sobě v dané zátěži. Kromě chuti může také teplota nápoje ovlivnit senzorické a fyziologické funkce a s tím i zkonzumovaný objem nápoje. Za ideální se považuje teplota okolo 15 °C.

Na co si dát pozor

Iontové nápoje můžou mít ale i negativní vliv na zdraví, pokud jsou konzumovány v nadměrném množství. V takovém případě mohou narušit či poškodit zubní sklovinu. Z tohoto hlediska jsou sportovci nejohroženější skupinou. Předpokládá se však, že přítomnost vápníku v iontových nápojích chrání před erozivním vlivem na chrup.

Důležité je také dát si pozor na příchutě, sladidla a další syntetické sloučeniny, které mohou iontové nápoje obsahovat. Obecně se doporučuje kupovat nápoje s ověřenou a dlouholetou tradicí na trhu.

Některé iontové nápoje mohou obsahovat také kofein, ten se přidává z důvodu nabuzení organismu pro výkon. Na druhou stranu má ale diuretické účinky, čímž může absorpci vody snižovat.

 

autor: Mgr. Ing. Jana Olejníčková, Ph.D.

Affiliate program